martie 30, 2016

Water Leap

Primul Webinar WaterLeap

by Water Leap on

30 martie 2016

Titlu: De ce o abordare modulară în tratarea apei uzate

Cuprins:

-Abordarea actuală de planificare şi constucţie a stațiilor de tratare a apelor uzate
-Dezvoltări în input: schimbări climatice; creşterea / descreşterea populaţiei; rolul industriei
-Dezvoltări în procese: inovarea procesului; apa uzată ca o sursă (un seminar online dedicat apei uzate ca sursă)
-Dezvoltări în producţie: noi standarde, reutilizare, agro
-Example de abordare modulară

Prezentări:

WaterLeap_WEBINAR1_Planificarea strategica a tratarii apelor uzate

Water Leap

Descrierea Proiectului WaterLeap

by Water Leap on

Proiectul WaterLeap din Moldova îşi propune să transfere cele mai bune practici bazate pe experienţă şi inovare în managementul activelor alături de soluții flexibile și modulare de tratare a apei (apei uzate). Aceste soluţii sunt mentie să satisfacă cererea, fiind adaptate la condiţiile locale şi la resursele disponibile.

Experiența celor mai bune practici în servicii integrate de alimentare cu apă și  apă uzată vor fi puse la dispoziție pentru a optimiza diverse compromisuri între, de exemplu, obiectivele pe termen scurt și lung.

Proiectul WaterLeap este co-finanţat printr-un grant KEP (Knowhow Exchange Programme) oferit de către ADC (Austrian Development Cooperation) ca parte din programul  de schimb de experienţă CEI (Central European Initiative).

Proiectul WaterLeap cuprinde cinci pachete de lucru (PL):
1. Managementul proiectului
2. Transfer de cunoştinţe faza A – concepte cheie
3. Transfer de cunoştinţe faza B – implementare iniţială
4. Transfer de cunoştinţe faza C – feedback, aprofundare şi subiecte la cerere
5. Comunicare, diseminare şi promovare

PL1 – Managementul proiectului
Acest pachet de lucru este coordonat de către BDG, care are o expertiză vastă în managementul proiectelor. Scopul este de a atinge obiectivele proiectului în strânsă colaborare cu Partenerul Principal, Partenerii Cheie şi Finanţatorii Cheie.

PL2 – Transfer de cunoştinţe faza A – concepte cheie
În cadrul acestui pachet de lucru, sunt pregătite aspectele legate de logistică şi activităţile de transfer de cunoştinţe. Obiectivul principal este identificarea conceptelor cheie şi a modului de implementare a acestora în fiecare dintre organizaţiile implicate.

PL3 – Transfer de cunoştinţe faza B – implementare iniţială
În acest pachet de lucru toţi cei implicaţi în transferul de bune practici şi cunoştinţe se concentrează asupra primilor paşi de implementare.

PL4 – Transfer de cunoştinţe faza C – feedback, aprofundare şi subiecte la cerere
În acest pachet de lucru lecţiile învăţate din pachetul de lucru anterior vor fi împărtăşite şi aprofundate pe baza nevoilor.

PL5 – Comunicare, diseminare şi promovare
Acest pachet de lucru se concentrează pe dezvoltarea şi realizarea unui calup de materiale promoţionale şi strategii de comunicare care să maximizeze expunerea proiectului WaterLeap.

Rezultate:

Rezultatul proiectului va consta în transferul de cunoştinţe, bune practici şi inovare în Gestionarea Activelor către autorităţile din sectorul de apă despre cum să optimizeze procesul de luare a deciziilor în toate fazele ciclului de viaţă a tratării apei uzate.

Vor fi livrate: 2 workshop-uri centrale şi 2 regionale; seminarii online interactive lunar; 4 workshop-uri finale; un set de materiale publicitare, publicaţii şi manuale în limba Română şi Rusă. Impactul proiectului va fi realizat printr-o conştientizare masivă şi înţelegere a implementării practicilor de Gestionare a Activelor, cu o eficacitate sporită şi eficienţă în operațiunile, gestionarea și transferul de inovare.

Conștientizarea va fi ridicată prin soluții flexibile (modulare) de tratare a apelor uzate, care pot fi adaptate la condiţiile locale, precum și printr-o schimbare de perspectivă cu privire la trecerea de la apele uzate ca reziduale la o sursă, lucru care poate avea beneficii majore pentru comunitățile locale (rurale).

Water Leap

Partenerii Proiectului WaterLeap

by Water Leap on

Parteneri co-finanțare

Proiectul WaterLeap este co-finanţat printr-un grant KEP (Knowhow Exchange Programme) oferit de către ADC (Austrian Development Cooperation) ca parte din programul de schimb de experienţă CEI (Central European Initiative).
ADC – www.entwicklung.at/en/austrian-development-cooperation/
CEI www.cei.int

Parteneri cheie

Ministerul Mediului din Moldova (www.mediu.gov.md)
Apele Moldova (www.apelemoldovei.gov.md)

Partener implementare

BUSINESS DEVELOPMENT GROUP (BDG) este o companie de consultanţă în management cu peste 20 de ani experienţă în promovarea şi sprijinirea dezvoltării de proiecte locale în ţările din Europa Centrală şi de Est, în diferite sectoare de activitate, contribuind la elaborarea unor politici coerente și a unui cadru instituțional și legislativ funcțional. BDG a iniţiat şi a participat în multiple proiecte în sectorul managementului integrat al apei.

O listă cu proiectele de apă din România în care BDG a fost implicată este prezentată în broşura „Water Projects 1993-2014” (www.slideshare.net/CiprianNanu/water-projects-1993-2014-romania-rnwp-brochure). BDG este coordonatorul naţional al Platformei de Apă România-Olanda (RNWP), în care BDG invită organizaţii şi instituţii din Moldova să participe la sesiuni de lucru şi workshop-uri în România, cu scopul de a crea premisele viitoarelor colaborări între instituţiile de apă din România şi Moldova. BDG a organizat prima misiune economică privată cu companii de apă din Olanda în Moldova (Mai 2014) şi pregăteşte contextul pentru iniţierea unor propuneri de proiecte viitoare, cum ar fi propuneri finanţate prin programul Orizont 2020 şi propuneri de proiecte regionale.

Partener principal

DIRECŢIA BAZINIERĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR (DBGA) este o companie de stat fondată de Agenţia “Apele Moldovei” şi are ca obiectiv principal gestionarea şi monitorizarea resurselor de apă şi apă uzată precum şi administrarea bazinelor de apă. DBGA este activă în două bazine mari de apă din Moldova: Dunăre-Prut (la graniţa cu România şi Marea Neagră) şi Nistru. DBGA, ca parte din “Apele Moldovei” şi aflată în subordinea Ministerului Mediului, este implicată într-o serie de proiecte internaţionale mari, cum ar fi: „Planul de Management al Bazinului Râului Prut”,
„Sisteme informatice geografice pentru resursele de apă ale Moldovei”, „Suport pentru asistenţă tehnică şi management în protecţia la inundaţii pe teritoriul Republicii Moldova”.