Parteneri

Water Leap

Partenerii Proiectului WaterLeap

by Water Leap on

Parteneri co-finanțare

Proiectul WaterLeap este co-finanţat printr-un grant KEP (Knowhow Exchange Programme) oferit de către ADC (Austrian Development Cooperation) ca parte din programul de schimb de experienţă CEI (Central European Initiative).
ADC – www.entwicklung.at/en/austrian-development-cooperation/
CEI www.cei.int

Parteneri cheie

Ministerul Mediului din Moldova (www.mediu.gov.md)
Apele Moldova (www.apelemoldovei.gov.md)

Partener implementare

BUSINESS DEVELOPMENT GROUP (BDG) este o companie de consultanţă în management cu peste 20 de ani experienţă în promovarea şi sprijinirea dezvoltării de proiecte locale în ţările din Europa Centrală şi de Est, în diferite sectoare de activitate, contribuind la elaborarea unor politici coerente și a unui cadru instituțional și legislativ funcțional. BDG a iniţiat şi a participat în multiple proiecte în sectorul managementului integrat al apei.

O listă cu proiectele de apă din România în care BDG a fost implicată este prezentată în broşura „Water Projects 1993-2014” (www.slideshare.net/CiprianNanu/water-projects-1993-2014-romania-rnwp-brochure). BDG este coordonatorul naţional al Platformei de Apă România-Olanda (RNWP), în care BDG invită organizaţii şi instituţii din Moldova să participe la sesiuni de lucru şi workshop-uri în România, cu scopul de a crea premisele viitoarelor colaborări între instituţiile de apă din România şi Moldova. BDG a organizat prima misiune economică privată cu companii de apă din Olanda în Moldova (Mai 2014) şi pregăteşte contextul pentru iniţierea unor propuneri de proiecte viitoare, cum ar fi propuneri finanţate prin programul Orizont 2020 şi propuneri de proiecte regionale.

Partener principal

DIRECŢIA BAZINIERĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR (DBGA) este o companie de stat fondată de Agenţia “Apele Moldovei” şi are ca obiectiv principal gestionarea şi monitorizarea resurselor de apă şi apă uzată precum şi administrarea bazinelor de apă. DBGA este activă în două bazine mari de apă din Moldova: Dunăre-Prut (la graniţa cu România şi Marea Neagră) şi Nistru. DBGA, ca parte din “Apele Moldovei” şi aflată în subordinea Ministerului Mediului, este implicată într-o serie de proiecte internaţionale mari, cum ar fi: „Planul de Management al Bazinului Râului Prut”,
„Sisteme informatice geografice pentru resursele de apă ale Moldovei”, „Suport pentru asistenţă tehnică şi management în protecţia la inundaţii pe teritoriul Republicii Moldova”.