Proiectul

Water Leap

Descrierea Proiectului WaterLeap

by Water Leap on

Proiectul WaterLeap din Moldova îşi propune să transfere cele mai bune practici bazate pe experienţă şi inovare în managementul activelor alături de soluții flexibile și modulare de tratare a apei (apei uzate). Aceste soluţii sunt mentie să satisfacă cererea, fiind adaptate la condiţiile locale şi la resursele disponibile.

Experiența celor mai bune practici în servicii integrate de alimentare cu apă și  apă uzată vor fi puse la dispoziție pentru a optimiza diverse compromisuri între, de exemplu, obiectivele pe termen scurt și lung.

Proiectul WaterLeap este co-finanţat printr-un grant KEP (Knowhow Exchange Programme) oferit de către ADC (Austrian Development Cooperation) ca parte din programul  de schimb de experienţă CEI (Central European Initiative).

Proiectul WaterLeap cuprinde cinci pachete de lucru (PL):
1. Managementul proiectului
2. Transfer de cunoştinţe faza A – concepte cheie
3. Transfer de cunoştinţe faza B – implementare iniţială
4. Transfer de cunoştinţe faza C – feedback, aprofundare şi subiecte la cerere
5. Comunicare, diseminare şi promovare

PL1 – Managementul proiectului
Acest pachet de lucru este coordonat de către BDG, care are o expertiză vastă în managementul proiectelor. Scopul este de a atinge obiectivele proiectului în strânsă colaborare cu Partenerul Principal, Partenerii Cheie şi Finanţatorii Cheie.

PL2 – Transfer de cunoştinţe faza A – concepte cheie
În cadrul acestui pachet de lucru, sunt pregătite aspectele legate de logistică şi activităţile de transfer de cunoştinţe. Obiectivul principal este identificarea conceptelor cheie şi a modului de implementare a acestora în fiecare dintre organizaţiile implicate.

PL3 – Transfer de cunoştinţe faza B – implementare iniţială
În acest pachet de lucru toţi cei implicaţi în transferul de bune practici şi cunoştinţe se concentrează asupra primilor paşi de implementare.

PL4 – Transfer de cunoştinţe faza C – feedback, aprofundare şi subiecte la cerere
În acest pachet de lucru lecţiile învăţate din pachetul de lucru anterior vor fi împărtăşite şi aprofundate pe baza nevoilor.

PL5 – Comunicare, diseminare şi promovare
Acest pachet de lucru se concentrează pe dezvoltarea şi realizarea unui calup de materiale promoţionale şi strategii de comunicare care să maximizeze expunerea proiectului WaterLeap.

Rezultate:

Rezultatul proiectului va consta în transferul de cunoştinţe, bune practici şi inovare în Gestionarea Activelor către autorităţile din sectorul de apă despre cum să optimizeze procesul de luare a deciziilor în toate fazele ciclului de viaţă a tratării apei uzate.

Vor fi livrate: 2 workshop-uri centrale şi 2 regionale; seminarii online interactive lunar; 4 workshop-uri finale; un set de materiale publicitare, publicaţii şi manuale în limba Română şi Rusă. Impactul proiectului va fi realizat printr-o conştientizare masivă şi înţelegere a implementării practicilor de Gestionare a Activelor, cu o eficacitate sporită şi eficienţă în operațiunile, gestionarea și transferul de inovare.

Conștientizarea va fi ridicată prin soluții flexibile (modulare) de tratare a apelor uzate, care pot fi adaptate la condiţiile locale, precum și printr-o schimbare de perspectivă cu privire la trecerea de la apele uzate ca reziduale la o sursă, lucru care poate avea beneficii majore pentru comunitățile locale (rurale).